§ 1 Prawo odstąpienia od umowy/Zwroty

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zapakowany w oryginalny sposób w stanie nienaruszonym, wraz z etykietami.
 2. Do zwrotu należy również dołączyć dowód zakupu (fakturę) .
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Koszty zwrotu/ wymiany towaru (przesyłka od Klienta) ponosi Klient.
 8. Adres do wysyłki: Laqde-Dawid Gryglicki ul. płk. Stanisława Dąbka 201/D/5, 81 -155 Gdynia, Polska telefon- 533 600 577
 9.  Nie będą przyjmowane paczkomaty ani "za pobraniem".

§ 2 Reklamacje

 1. Klient powinien sprawdzić stan otrzymanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie przewoźnika (DPD Sp. z o.o. Lub Inpost Sp.zo.o.) oraz Sprzedawcę.
 2. Aby reklamacja była uznana, Klient zobowiązany jest pisemnie powiadomić Sprzedawcę o ewentualnej wadzie produktu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: 1.    info@laqueli.pl Z tytułu rękojmi Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, wymiany wadliwego produkty na inny - bez wad, obniżenia ceny produktu lub usunięcia wady. Reklamacje towaru zgłoszone przez Klienta, rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania go przez sklep 1.    www.laqueli.pl
 3. Reklamacje są wysyłane na koszt klienta.
 4. Adres do wysyłki: Laqde-Dawid Gryglicki ul. płk. Stanisława Dąbka 201/D/5, 81 -155 Gdynia, Polska telefon- 533 600 577
 5. Jeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem, jednak rozmiar nie pasuje zastosowanie ma procedura zwrotu.
 6. Jeżeli otrzymałaś/eś towar niezgodny z zamówieniem niezwłocznie skontaktuj się z nami a my zlecimy odbiór paczki (zlecenie odbioru opłacane jest przez naszą firmę).
 7. Nie będą przyjmowane paczkomaty ani "za pobraniem".

Free transport in Poland
For transactions over 600 PLN
Wsparcie online
tel. +48 533 600 577
Bezpieczne płatności
Zabezpieczamy wszystkie płatności